Worm, Jacob RIMBØN

RIMBØN

Bevar dit Ord,
Vor Siele Foer,
Hør Christendommens Sucke,
Gif Kongen Fred,
Og Raadet Vid,
Set Fred for hver Mands Lucke.
Forlad vor Brøst,
Øs Troe og Trøst
J hver bedrøvet hierte,
Hielp hielpløss haand,
Løss Fangers baand,
Mild Svangre Qvinders smerte
Viid Enkers Bøn,
Vær Deres Løn,
Ja store Trøst og glæde.
Leed reysend' Mand,
Til Land og Vand,
Den rette Vey at træde.
Og naar vor Liv
J Dødsens Kiv
Skal gaa, ô Jesu Lille
Da lad din Nød
Og haarde Død
Vor Nød og Død formilde.
Hvad os til Gafn
J Jesu Nafn
Kand være, vi indlucke.
Hand er Din Søn
O! hør vor Bøn
Paa [ham] vi monne Sucke.
Fader vor etc.