Worm, Jacob Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

Den ærværdige og høje KONGES
FØDSELSDAG
Den 18. marts
Overvejer i sin såre fromme hukommelse
Den allerunderdanigste
MAGISTER JACOB PEDERSEN WORM
I Helsinge,
Og han har meget hengivent anrettet
Dette ringe ANAGRAM.
FREDERIK DEN TREDIE
Ved anagram (R bliver forandret til H)
Denne blev Gud på jorderig.

Jord, du skal fremsige en sang! Tre gange skal du, jord, fremføre korsange,
Thi denne var, er og vil være Gud på jorderig:
Himlens almægtige dommer svinger under sin ledelse sine fasces,
Ene i himlene! På jorden frelse.
Han har overgivet jordens fyrster de jordiske kyster,
Som han skal styre med retfærdige lovs himmelske tøjle.
Derfor er kongen Gud på jorderig, forsmår dog jordiske riger,
En bejler i sjæl og sind til det himmelske alene.
Ikke anderledes end vor konge - den anden er ikke værdigere end han -
Gud på jorderig, men han selv værdig til himmelen.
Jord, du skal fremsige en sang! Tre gange skal du, jord, fremføre korsange,
Kongens strålende dag lyner fra aksen!
Dagen lyner fra aksen, den, som frydede kongen med sit lys.
Lysets offentlige lys så sin stråleglans på jord.
384 Ô ter fausta DIES, felix ter et amplius ILLA
Quâ TERRIS luxit Tertius ille DEUS
Ter ternas laudes recinas ter triga Sororum
TERTIUS in TERRIS NOMINIS HUJUS OVAT:
In TERRIS DEUS est, TERRÆ cum temperat orbem,
IMPERIO refovet, plectit et IMPERIO:
Innocuos refovet, sed sontes plectere gestit,
Nempe DEI exsegvitur juraque, fasque DEUS.
Hinc subjecta DEUM TERRENUM percole TERRA,
NATALEMque DIEM laude decente refer:
Mutat TERRA vices: mutantur tempora REGIS,
Cum redeunt nostri pristina sêcla DEI.
Augusti redeant abeuntia secula REGIS
Ut DEUS in TERRIS qui FUIT, HICque siet;
Dicito TERRA melos: ter ducito TERRA triumphos,
Gaudia cum coelo mille refunde salum.
385 O, tre gange heldbringende dag, tre gange end lykkeligere den,
På hvilken hin tredie Gud lyste på jorderig.
Du skal tre gange lade tre gange lovprisning genlyde tre gange søstrenes trehed,
Den tredie på jord af dette navn jubler.
På jorderig er Gud, når han styrer jordens kreds,
Ophjælper ved sin magt og straffer ved sin magt.
Han hjælper de uskyldige, men vil straffe de skyldige.
Naturligvis forfølger Gud både Guds rettigheder og ret.
Du herved undertrykte jord skal hædre den jordiske Gud
Og sømmeligt omtale fødselsdagen med ros.
Jorden forandrer sin stilling, kongens tider forandres,
Når vor Guds fordums sekler vender tilbage.
Den ærværdige konges bortdragende sekler skal vende tilbage,
Og denne skal være ligesom Gud på jorden, som var.
Jord, du skal fremsige en sang! Tre gange, jord, skal du fremføre triumfer,
Hav, strøm over af tusind glæder sammen med himlen.