Worm, Jacob SOMMER-PSALME

SOMMER-PSALME

1.

Den blide Sommer stunder til,
Thi vil vi glade være,
Med Psalter-Sang og Harpe-Spil,
Som tækkes kand vor Herre.

2.

Først gaar vi med Vor Jesum om,
See hvad han for os liider,
For gejstlig og for Verdslig dom,
Ved dag og Natte-tider.

3.

Vi følger ham til Golgatha
See der hvor [Jesus] Søde
For alles Synder stor og smaae
Sin Aand opgaf og døde.

4.

Saa takke Vi dig Jesu bliid
Alt for din død og Pine,
Hvormed du frelst al Verden Viid,
Ja mig og alle Mine.

5.

Paa Paaske-dag saa glædelig
Vil vi triumph Sang siunge,
Af Hiert' og Mund eendrægtelig,
Smaa store [gamle] unge.

6.

Saa prise Vi Vor Frelsermand
Med Hiertens Fryd og Glæde,
369 Som opfoer til Guds Høyre Haand
Og os der Stæd bereede.

7.

Paa Pindsedag den høye fest,
Hand os tilbage sendte,
Den Hellig Aand, den ædle Giest,
Som lius i Hiertet tente.

8.

Den samme Værdig Hellig Aand
Bør ogsaa Priis og Ære,
Som altid er vor trøstermand
Og os vil Sandhed lære.