Worm, Jacob Uddrag fra STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

48.

Trads Att de tør straffe laster
Eller pidske w-dyds fruct,
Herregunst de jo forkaster
Dett er som en stanck och luct,
wdi Næsen stincker dett
Naar mand taler Sandhed rett.