3.

Hvert Menniskis Sek skal være Peder Pind underdanig, thi der er ikke magt, uden af Borgemester, og de / som ere der til forordnede af Borgemester, og hvo som staar imod Peder Pind, hand staar imod Borgemester, og hand faar en haard dom paa Raadstuen; thi Peder Pind er iche at frygte for skatten, men for Consumtionen, vilt du da iche frygte for Peder pind, da tag toldseddel, og du skal hafve lof af Borgemester, men tager du iche told-seddel, da frygte dig, thi Peder Pind bærer iche kieppen forgiefvis, thi hand er Borgemesterss thienere, dig til liden gode, og en hefner til straf for dem som iche tager told-seddel.