Worm, Jacob -23. Horologium Regium

-23. Horologium Regium

Signaturfortegnelse:

499
A1 Thott 742,2° p. 17r
A2 Nks. 819c,4° p. 18
A3 Berg. Mu. 7,2° p. 140
B Rostg. 270,4° p. 261
C Add. 248,4° p. 522
D1 Gks. 2404,4° p. 122
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 35
E Nks. 2817,4° p. 104
F Add. 258b,4° løst blad
G Ulld. 447,4° p. 35
H1 Berg. Mu. 397,4° p. 94
H2 Oslo U. B. 295,4° p. 93
H3 Stockh. Vn 88 p. 34r
I Gks. 2526,4° p. 235
J1 Thott 1523,4° p. 724
J2 Oslo U. B. 624,4° p. 33
K1 Add. 258b,4° løst blad
K2 Coll. 538,4°, I p. 111
K3 Add. 167,2° p. 817
L Berg. Mu. 84,8° p. 3
M Nord. 1170 p. 36
N Coll. 536,4° p. 256
O1 Nks. 355,2°, III p. 86
O2 Add. 113,8° p. 62
O3 Coll. 516,4° p. 73
P Nks. 1670,2° p. 40
Q Thott 1975,4° p. 3v
R Nid. 308,4° p. 3v
S1 Nks. 819b,4° p. 297
S2 Thott 1527,4° p. 141
S3 Nks. 818b,4° p. 132
T Nks. 840,4° løst blad
U1 Gks. 2403,4° p. 83
U2 Add. 160,2° p. 13
U3 Add. 484,4° p. 34
U4 Oslo U. B. 260,4° p. 30
U* Borreby B IX p. 29
V1 Upps. Ur: V 275 p. 20r
V2 Nks. 405,2° p. 239
W Palmskiöld 392 p. 8
X1 Thott 1528,4° p. 124
X2 Nid. 309,4° p. 189

Ya

Y1 Nid. 549,8° p. 66
Y2 Oslo U.B. 611,4° p. 225
Y3 Nks. 999,8° p. 88
Y4 Nks. 829,4° p. 35r
Y5 Ulld. 528,4° p. 76
Y6 Nks. 824B,4° løst blad
Y7 Århus 331,4° p. 89
Y8 Hertel, II p. 150
Y9 Nks. 4493,4° p. 238

Yb

Y10 Add. 483,4° p. 1
Y11 Kall 395,4° p. 1

Yc

Y12 Add. 249,4° p. 1
Y13 Oslo U.B. 215,2° p. 1
71 Z RiA. (I) p. 60

170 Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 17r ff. - Overskrift: Horologium Regium - Det kongelige Sejerverk. Hvis Jndfald er grundet paa de ord som findis beskreven Michæa Cap. 3 v. 2. 3. 4. Fortale til Sejerværket - Sejerverket stilles X1 Kongens Horologion Schrefuen af M: Jachob Worm E Overskrift mangler i K1 1-15] ÷ U* 2-15 Eller .. 1.2.3.4.] ÷ A3N 3-15 daglig .. Rectè] ÷ J1K34 Lommen] kammerit D 6 gudelig Influentz] gudelige Influentzer B-G I J2K2O-U X2 Y1-2,5-8,11-13Z * 6-15 oprettet .. oriundo] ÷ P 7-15 siden .. 1.2.3.4] ÷ D2 Irlandsk] Jslandsk G Q R T V Y2,8Z sjællandsk B C D1F H I J2O * 8-15 dernest .. 1.2.3.4.] ÷ J2 13 Noget forbedret af Schuppii (Schuppio D1 D. Schuppii V2) Regenten (Regenter L Y11) Spiegel] A2B C D1F-I K2L M O Q T-V X2Y ÷ A114 Aff] og fremsat af Mich. 3. v. 1.2.3.4.10. ved En sund Retfærdigheds Elskere og Jesu Wen X2 oriundo] oriundo. Dj. 22. Juli A° 1674 L Efter lin. 15: A° (16)74 d. 22. July I K2M O - Digtet: 1 Himmel] A2-3-Z Himmels A1 Salfve] salvet A2C H1-2K3L P Q U * Y12 salted Y1-8 salte Y9-11 søde V 3 Hierte] A-N Q-Z Hiert' og O P Hierte- A14 Still] B C 500 D2E F I J1K2-3-Z Til A D1G H J2 at] saa D 6 tør] A2-3-Z stort A17 sendte] stemte P Q S T U U* X1Y13 Stierne O tendte R * 9-12] ÷ H 10 og .. siunge] bestryg min digte-tunge L vell] ret G J1K2,3X2Y 12 tale] skrifve J2M-X1Y13Z 14 Jorde] fordums R * 15 døden] Død er U U* 16 skaffe] B-Z haffve A Stad] march F O-T Y13 * i] og A2-3-E G-I K3L N-P R-V Y1,9,10,12-13 Haffn] Land L

171. 17 Pen] haand G H holdt] haf A2-3-D F G I J K2L-O Q-U* X tag V Z 19 Rettens] rette B 20 Fest] Løft H 21 Treeenig Gud] O-V Y Z og lær mig Gud D E G X2 Lær mig, min Gud I J1 Lær mig o Gud F H J2K2-3L-N X1 mig, Lær mig Gud C mig lære Gud B mig Herre Gud A2-3 Min Herre Gud A123 anstaar] sømmer O-T 24 og] A2-3-Z som A125 og 26 ombyttet T 28 gaae] staae Ya,b,1230 Kroner] Kronen B F-H J2K2-3L M O-U* X Y Z 31 Krone-] konge- D Scepter J 32 Hand1] ham A2B D-F J1K2-3M H O Q R V1X2Y1,2,13 flytter] B-M O Q-X Z trycke(r) K3P Y1-4,7-9,b,c setter N Y5-6 Støder A2-3 trycker/ flytter A133 Jo] Jer D O3Q-U dem V och B * skall] maa C Bryst] Jer O 34 lyst] lye Y2-9,b,c fred Q 37-40] ÷ B 37 Jêr] et A2-3D F G H J2M P-T V X2Y Z er C E K2-3L N O1-2U U* X1

172. 39 Ald] Raad N * 40 Det] Der B C E-K3N O Q R S1-2T U V2X Y1 har] A2B-O Q-Y er A1,3P 41-260] ÷ Y942 Huor] Naar H 43 æder i] ynder vel J Proviante] Paradiisse T * 45-60 ombyttet med 61-76 P-S 45-60] ÷ A346 Mordermagt] Mord og Magt G Mord-Aand V 47 Abild Gaard] B C F J2K3O Y1-8,b,c afvel(s)gaard D G H I J1K2L M N P-X Z Afuelsmand E Auffvels/ Abild Gaard A1-2 Venge] rette O P Enge D G H1K3 egne H2-3Y1-8,b,c * 48 aff dets] deraf B 49 Blant] A2B-O Q-U3U* V-Z Som P J A1U4 to gang] Tøsse J151 rætte] A2-Z er hos A153 Fuld] Huld G K2-3L M O P 54 Hoff] hafn K2-355 Hofve] Hoved A2D U grumme I J K2-3L N O3T Y1-8,b,c onde C 56 food] sted B F J1O Q S-X1Z stoel Y1-8,b,c fold E* stold] Sold G hold C Stoel I 59 Ordinantz] A2-V X2-Z givne Lov X1 Ordinatz A160 her] hen M

173. 61 Magus] Troldkarl X1 * med din'] dine A2-3-Z 62 Kald] brev P-V Brød X1 Lønnedrenge] Lære-Drenge F O P Lommedrenge H S3 Lunkne Drenge U U* 63 Kircker icke] Kirke-Kald ey K3O-X1Y1-8,b,c Z kirke og kald ey C at gaa paa] gaa op paa D F-N Q R S1-2T U V X2T U V X2 Y1-8,11-13Z gaa paa en O1P gaa op til O3S3Y10 gaa] staa B 69 Vech! Vech!] Bort bort I-N Væ!Væ! V * 70 vell] noch Y1-8,b,c du] A2-3B C F G I J1K2-3M-S U-V X1Y1-6,b,13 de A1D E H J2L T X2Y1-8,1271 Matronatus] Patronatus C E-H J2K3M O P U U * Y1-8,b Z 72 Pige] Penge A2-3E-H 75 Jesu] Herrens Q Vahl] vold E V1 Pral E ræt N * 77-84] ÷ A377 Haand og Seyll] Siæl og Aand O P 78 indsnige] A2.3-Z udstinge A1 slig] sig J K2L M N X1Y13 sin E Y10 blandt O P 501 174. 82 Salig] fattig G H fromme C 83 Kircke-Rann] tyffveri W 84 Giæstegaard] A2B-X Y2-8,b,c Kircke-Gaard A1Z * 88 omladt] omtalt F * 89-92] ÷ A392 besprengt] A2B-F I J1K2-3-Q S-Z indsprængt G H bespent A1J2R 94 mangt .. till] mangen Capital till K2-395 Du] Din K2-398 saa] maae S * 99-100 ombyttet med 103-104 H 100 Degn] sværd I J K2-3L M N Y13 og S * 101-104] ÷ A3 101-220] ÷ U* 101 hermed begynder K1

175. 106 Synd maae i der] Synder bør i C I K1-2L M Y11 maae i der] A2-3B E F G H1Q S U X1Y13 bør i der D M I der bør K3O X2Y1-8 i bør der P i bør at V Bør I T skriffte] bigte U Z 109 Alter] Ansigt K1-2114 ret] A2-D F-Z Slæt E det A1116 Jesu .. Stie] sandheds vey og stj P-T Sandheds] sande W 117 hug aff] affhug A2-3-Z 121 dit] A2-3-C E-J1K L O P R-Y1-8,11,13Z dett A1D J2M N Y10,12123 Himmelstragde] himlens (himmel D2I L) stercke C D2I K1-2L Y13 * Himmelstragde Teltt] Himlens Firmament J2M N O himmel loft og telt J1124 en .. Heldt] et lys optændt J2M N O Rettens] C D2E J1K1Q-U X1Y1,3-8,b,c Z retter K2L Rettes A1B D1F-I V *

176. 125-140] ÷ A3126 Dett tilgaar ilde] Det gaar tit ilde A2C E O-S Dertil gaar ilde K1-2 * 127 U-trohed] A2B-Y1-8,11,13Z Utroskabhed A1 * 128 Daarlighed] daarlig Raad A2B-F I-Q S-V1X giør] giord' B D F I L M R S1,3T U V1X2 leed] kied B D G-J K2L M P-S U-X Yb,12Z 129 klareste] klogeste V * 132 Dend] B-O2P-U3V1Y1-2,b,c Dem O3Y3-8 Der A1-2 * Retten] Sandhed O P Q T 134 sig] A2B-Z som A1 Riig] Stor D1I O-U X1138 Mænd] A2B-I J2-T V X2Y1-4,b,c Mand A1J1X1Y4-8139 Spille fugl] Spøtte Gøg F-J1K3Y1-8,b,c 141 Riiget icke] ringe Ting kun I J1K1-2L N 143 kun som] som en O P Flag] A2-3-Z Slag A1144 bortdriffves] bortdreies B omdrives I-O U1Y10,c *

177. 145-148 ombyttet med 149-152 G H 145 altid] gierne B-Z 149-156] ÷ A3149 Lyd] Liid K1-2 Beed R giffv] laan K3V2Y1-8,b,c och E 150 Præste-bøddel] Præster och O P bøddel] A2B C D1F I K-M Y2-8,b,c bødler Y1 bud G H pest Q-U X1Z byld A1* 152 See .. heell] At ieg adspredes (ey bortsprædis J2) skal, det som er hierte heel J 153 dog] Jo A2B-Z 157 Huor] B-Z Her A 158 det blodsues af (ud E) for (af M)] D E H I J M-Q S T U Y1 Blodet sues af ved A1 * 160 liusse] blive K2-3164 et] og A2-3-I J2-O Q-V X2-Y1-8,b,c * 165 icke volder] ey forvolder H 169 Du] Gud(s) C I O-X1Z skicked] signed O-T 170 Formindske] Formilde H * Riigets] landets S 172 Rencke-List] Renckenist A2B E-H Q-S U1-3Y1-8,11,13Z Rentenist T

178. 173 Reck] A2-3B C D1E F I K N O-V1Z Buck D2H J M V2X Y1-8,11,c Bøy G L Y10 Buck/ Reck A1174 offrer] staar med J2K-O T effter D X2Z * og] stor I dog R * aff ] hos S 175 læs2] Søn O P 176 nødtvungen] nødtynget F Q-U nødtørftig V Z * bleck] Suck J-O X2 blik F penn] bøn C E I-Q T U X2177-180, 181-184 D E G J 2 K-Y 181-184, 502 177-180 A B C F H I J Z 177-180] ÷ F H I J1(plads afsat, i H og J1er lakunen fyldt ud af skriverne, uafhængigt af hinanden, se kommentar) 177 Christi] A3B E G K1,3O S T V Y1,11 Christo A1-2C D J2K2M P Q R U Y2-8,10,c Z 178 Mand] Vi X Hand .. resolverer] naar vi i bod os bædre X 179 forsegles] besegles L Y1-8,b,c beseglet B D E K Hans] Guds X 180 Slegt] Guld C K3V Y1-8-b,c udøsses] udløser D O 181 Collegii] A2-3-Z Collegio A1182 de stundum] omstunder K3Y1-8,b,c 184 da] om I 185 Gylden-spiired'] Gyldensparet E 186 huordan kand] B-F K-N P-V X2-Y1-8,b,c huor af kand I O huordanne A * 188 Huad,] A2-3C D F-J K1-2L M N Q S T U1-3X Z Alt E K3R U4V Y1-8,b,c De O P Alt/ Huad A1 sligt lad'r Kongen] slig er kommen O P 189-220] ÷ A3192 her paa] A2D2F G H K2L M P-X1Y1-8,11,c Z derpaa B C D1E I J K1,3N O X2Y10 her vell A1

179. 194 Pøbell] Pebling K3V Y1-8,b,12 * 195 een] B-J K2-3-Y1-8,b,c og A1 * 196 Penserer] præsterer S Henslebe K1-2 * 198 Frend' er] A2B-H1I-Z Frende A1 * 199 bonden] Bonde B-K M-Y1,3-8,b Z 202 og] for Q-V 204 faae] naae D H J1U1-3V X1205 og for] Herrer J 207 æsker] A2B-I J2-Z agter A1 * 208 Cavallerie fort, fort] Cavallerie først I Cavallerie for først U * 209 Hare] Hore E F H J K2M-P Y2-8,b,c,* Hane] Høne C Herre F G Hore H K2 penne B D E K3O-X1Y1-8,10,c * 210 dricke-Skaal] fægteskoel O-V Fikkes Skall F G fiskis skal C I J Phillis-skaal K3Y1-8,b,c * 210 Torden] vorden N 211 vech] bort I J K1-2L M N X Y10,13 hen E 212 Feldtherren] Amtmanden P-V

180. 214-260] ÷ K1215 Riig'] A2B-D F-Y1-8,11,c Z Riige A1* Seyer-] A2B-F H-X Yb,c Seyers G Y1-8 Sverd] Fred P Q 216 Ditt] De N 217 Hare] Hore H Y1 hane I J K2L M N Herre S V X1Y11-12 * Mænd] A2B-K2-3M-Z Mand A1L 218 Hare] Hore H Y11 Hane I J2K2L M N * 219 Brug] kriig H Riigens] Landets D 222 maatt] maae A2-3B C D1E-H J2K3M O P S U2-4U* V2X Y1,7,10Z lenger] meere C I K2-3O-U* X1Z stiile] iile Y2-6,b,12 stiime G 223 mitt] dit L * 224 min] nu Y1-8 villig] digte J1 riime J2225 ey Abrek for Eder] Bønnen ej for Jer Y1-8-b,c Abrek] afbigt R S min pligt D I J K2-3L M N O X min bøn H P Jordens] Jorde A2-3-Z 226 med Ære] for kongen (Konger Q) P-T * 227 time] A2D E F I J1K2-3L-O1-2P Q S-V1X Y2-8,b,c, Riime A1,3B C E G H J2O3R V2Y1Z 228 om] A2-3-Y1-8,10,c Z paa A1 * 234 Aand] Digt K3Y1-8,b,c *

181. 237-240] ÷ Y6237 Skialder] Sladre(r) G H Z Florere] flatere O-V Y7-8Z * 238-241] ÷ Yb,12238 Knas] kas M qvas F * 240 Spindelveffv] Spilleverk K3Y1-5,7-8 opblæst] smigre J 243 Præste] ÷ O Sect] A2-3-Y1-5,7-8,b,c ægt Z Slect A1244 Snylte] A2-3-F H-Q S-X1Y1-5,7-8,b,c Z SylteA1G X2 * Ædt] Art A3I J2K2-3L M N O T U* Y1-5,7-8,b,c Z * 245-248] ÷ Y5-6245 kand med nød] neppe kand P-S fange bag udslippe] 503 fangen fiert udslippe A2-3246 De Jo] før De D 247 Skatte-vers] Skialdre Skat J 253-256] ÷ X1253 blincke-] blancke F G H R S V1Yb,12Z 256] ÷ N ævig] Ære G 259 100] mange K3V2Y1-5,7-8,b,c opnaae] opgaae D L P Q V2Y1-4Z endelig] æviglig V - Underskrift: Dj. 22. July 1674 A1O3Yb,12 dj. 23. Julii 74 Jesu Welamens T