Worm, Jacob 41. Til Gyldenløve

41. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

519
A Rostg. 237,4° p. 106v
B Thott 1523,4° p. 684
C Ulld. 526,4° p. 95
D1 Thott 744,2° p. 146r
D2 Thott 742,2° p. 140v
D3 Nid. 308,4° p. 14r
E Gks. 2403,4° p. 312
F1 Add. 160,2° p. 190
F2 Add. 484,4° p. 316
F3 Oslo U. B. 260,4° p. 246
G1 Nks. 868g,4°, II p. 62
G2 Berg. Mu. 397,4° p. 186
G3 Oslo U. B. 295,4° p. 188
G4 Stockh. Vn 88 p. 61v
G5 Nks. 405,2° p. 509

Ha

H1 Nord. 1170 p. 91
H2 Oslo U. B. 611,4° p. 436
H3 Nks. 999,8° p. 195
H4 Nks. 829,4° p. 86v

Hb

H5 Add. 113,8° p. 160
H6 Coll. 516,4° p. 315

Hc

H7 Add. 167,2° p. 861
H8 Coll. 538,4°, I p. 228
I1 Nks. 819b,4° p. 67
I2 Thott 1527,4° p. 174
I3 Nks. 818b,4° p. 161
J Ulld. 528,4° p. 156
K1 Berg. Mu. 84,8° p. 79
K2 Thott 1528,4° p. 33
L Thott 1529,4°, IX p. 40
M1 Nks. 819c,4° p. 33
M2 Nks. 1670,2° p. 64
M3 Add. 247c,4° p. 210v
N K. Brahe D II, 239 p. 4
O1 Oslo U. B. 215,2° p. 120
O2 Kall 395,4° p. 146
O3 Add. 249,4° p. 173
P1 Nid. 309,4° p. 278
P2 Gks. 2404,4° p. 70
P3 Add. 248,4° p. 32
P4 Nks. 4493,4° p. 33
P5 Nks. 2817,4° p. 138
P6 Thott 1975,4° p. 119
R Nks. 355,2°, II p. 235
S Nid. 549,8° p. 117
T1 Ulld. 447,4° p. 397
T2 Oslo U. B. 611,4° p. 414
T3 Nks. 999,8° p. 164
T4 Nks. 829,4° p. 72r
T5 Århus 331,4° p. 188
T6 Hertel, II p. 494
U Oslo U. B. 624,4° p. 139

320. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 106r. - Overskrift: Til Gyldenløve H2-6J K2P5-6T2-4 Ejusdem til Gyldenløv R Til Hands Excellence Gyldenløv I1-2O1 Til Hans H. Excellentz Gyldenlev B Til Hans Høyb: Exell. Hr. Güldenlöüe N P2-4 Til Hands Høye Excellence Gyldenløve G5H1,7,8L M1,3O2,3S Den anden Supplication til Hans Høye Excellen. Gyldenløve D3 Mag. Jacob Worms (÷D2) Anden Supplique till Güldenlev D1-2 3. Supplicatz til Gyldenløve A Supplicatz (Supplique M2) Til hans Høye Excellents Hr (÷ M2) Gyldenløf K1M2 Supplication til Gyldenløve C Worms Supplique til Hs Excellence Gyldenløv I3 Jacob Worms Supplication til Gyldenløve T5 En anden Suppliqve til Gyldenløf U J. Worms Supplique i Fængselet til Kongens Søn Gyldenløve T6 Ad Uldericum Fridericum Gyldenlev E F1-2 Endnu til samme Herre G1 Een Ditto Til Hans Excellence Hr. Gylden-Løve G2-4 Ditto til Gyldenløv F3T1 ingen titel P1 - Digtet: 1 Højbaarne] B-U Højtbaarne A 2 bjerge] Triner M2-3 trine M13 saa] nu Hc I fra] paa U 4 Paa .. til] Med døden truis ieg Ved U 5-8 ombyttet med 9-12 D 6 frels] frie S 7 nu er tildømt] nu til er dømt S 8 maatte] torde I 9-10] ÷ J 9 søde] hierte D2-3 11 tal2] dog U hoos] veed I3M2-312 jo] saa E F G1-4 hører] B-U ynder A 13-40] ÷ H2 13 fromme] søde K L naadens] Nordens Hc * 14 Og .. see] For mine sukke see need T see] og see N til] ÷ L -død] -døde L 15 varter] raaber T * ved] for E Hc paa S hos T U hos] for H-K 16 os] mig L Naades] Nordens Hc * 18 er .. baade] er min Velfært, og min baade R 19-20 mangler, erstattet af 11-12 J 19 dend] en D1F G1,5H3-7K1M N S T5-6U tjener] triner O 20 For .. mood] Herr Gyldenløv imod H For alle Gyldenløv K mood] mild B elsker Kongen] kongen elsker F 22 slet] B D-J K2-U ret K1 plat C selv A 24 dødsens] Vredens U * blusse] blæse B blæse/ blusse D1 * 25 trods] om H I taler] tør tal(e) T 27 Giv .. fred] Giv mig mit liv, mit Gods, giv ære, giv mig fred T1-4 og giv] liv og E M2-3 giv mig T 29-30] ÷ J 29-40] ÷ S 29 ære] fare R fred] got D1-2G1-4H-K M N T5-6 kald D3 * 30 Du .. op] Du kand(st) mig drage op D2-3E H I K L N R Du kand(st) mig drage ud D1F G Du kand vel drage mig op M ulykkes] ulykkens D2-3F-H I K L M2-3N-P T U fælde] Helde G2-4M2-3P3T1-4

321. 31 frelse] hielpe H632 som en martyr] sandheds Martyr F-O Jesu Tiener P-U Sandheds Martyr > m. sa. hd. Jesu Tiener T5 mig] ieg L døden] 520 Sværdet F G1,5H-J L-N T5-633 landsens] Naad(s)ens H-J T5-634 øjne] spiire O2 spiir dog C O3 ydmygst i] i ydmygst B-H I1-2 J K1M N O2-3P2-6 R T U * 37 at] end E K at du vilt] du mig vil T du vilt mig F G 38 Gid himlens kraftig aand] E F Gid Himmlens Kraftighed D G-N T5-6 Guds himmelkraftig Aand A-C O P R Guds himmel kraftelig U Guds hvile-kraftig Aand T1-4 Gid Himlens Krafftighed > m. sa. h. Gid Himlens krafftig Aand T539-40] ÷ men erstattet af 31-32 J 40 min] og H6 o] Herr D G-I K M1-2 P1T5-6 Gyldenlev, forbliv] Gyldenløve bliv E F