Worm, Jacob 45. Dend fromme kong Davids forklaring

45. Dend fromme kong Davids forklaring

Signaturfortegnelse:

524
A1 Rostg. 237,4° p. 104r
A2 Nid. 69,8° p. 336
A3 K. Brahe D II, 239 p. 7
B Nid. 309,4° p. 51
C1 Gks. 2404,4° p. 225
C2 Add. 248,4° p. 40
C3 Kall 395,4° p. 201
C4 Oslo U. B. 215,2° p. 124
D Thott 1529,4°, IX p. 43
E Nks. 2817,4° p. 134
F1 Nks. 1670,2° p. 65
F2 Add. 247c,4° p. 212r
G Nord. 1170 p. 101
H Nks. 819c,4° p. 31
I1 Add. 167,2° p. 863
I2 Coll. 538,4°, I p. 235
I3 Add. 249,4° p. 219
J Oslo U. B. 624,4° p. 126
K Berg. Mu. 84,8° p. 75
L1 Add. 160,2° p. 162
L2 Add. 484,4° p. 280
L3 Oslo U. B. 260,4° p. 266
M Berg. Mu. 397,4° p. 167
N Thott 1528,4° p. 246
O Coll. 536,4° p. 115
P Thott 742,2° p. 120Br
R Gks. 2403,4° p. 250
S Ulld. 447,4° p. 269
T Nks. 355,2°, III p. 117
U Thott 1975,4° p. 111
V Ria. (I) p. 76
X Ulld. 526,4° p. 62
Y1 RiA., (I) p. 49
Y2 Hertel, II p. 431
Z Nid. 308,4° p. 49r
Æ Nks. 405,2° p. 253

328. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 104r. - Overskrift: 1 Dend] Mag. Worm som ikke Havde ventet saadan Simei forklaring, gav derpaa efterfølgende Svar: Dend F Worms Apologie. Dend Y Apologia. Dend D Svar paa foregaaende. Dend I1 Mag. Jacob Worms Svar. Dend S Mester Jacob Worms Svar. Dend E Jacob Wens Svar herpaa igien. Dend I3 J. Worms Giensvar Hvori Han taler 1. Udj Kongens Navn Dend L3 Kongens Svar. Dend L1-2M Svar. Dend C2-41-3 Dend .. Simei] Svar paa Davids Tancker over Simei N 3 tanker] Tanker og Dom R Simei] Simei 2. Sam. 16 C1,2,4D E H I1,3J O-S Z Æ Simei 2. Sam. 19 C3T Simei 2. Sam XIX 22.23. V Semei 2. Cap. 19 I2 Simei 2. Sam. 10 v. 21.22.23 Y1 Simei 2. Sam. 10 X og] af Mag. Jac. Vormb, til Giensvar paa Biskop Thom. Kingos forbøn for ham hos kongen under den Tit. af dend fromme kong Davids Tanker og Naadige dom over Siemei (Vid. Tom. 2 pag. 234) T 3-6 og .. fremstillet] ÷ B G P 4 og1] med Z ÷ C3R T-X Zeruja] Zerujaner A2E F H I1K O S-Æ * 4-6 kejser .. fremstillet] ÷ I3Æ 5 Hof eller] ÷ F U klerke] Lerche J øre-bidt] ærebidt C F I2V X grebet E K. - Digtet: 2 har du vel] haver du H Qvante] fante I-L O Y Z fiante M 3 forkunkler] fordunkler I1,3L3P fordunklet I2 forkugler B forknuchler H forkrencher D misbruger G saa mit] mit Saa Y ydmyg] Høye G 4 Til] Thi T Til stoltheds] Dit stolte B overmod] overmand C1-3 Jeg kand] kand jeg T kand mig] mig kand I2-3 Jeg .. bilde] som du dig bilder Z hvad bilder du dig N 5 Hykel] Hykler T-Y * 6 beder end] bede 525 maae U 7 sjel] Stiil H I 8 En] Er C1-3 døde] dødig S * døde-skyldig] død erskyldig F knekt] Mand F1Y skummel] skumme O P Skamme T slemme R * skummelskjeld] skieldeskum G -skjeld og] skiælde O T Y Skieldske L M skende I skændig F 10 naadig] Naadigst Y naadig alle] altid naadig N 11 Har .. mig] Om hand sin mund misbruct har til at bande mig H sin mund] sig nu N end] med C N V Y kun P 12 Gud .. det2] Gud da det Selv tillod og Y Om Gud tillader det Z har tilladt] tilloed da I1,3 J K M O S T U tillod jo I2 tillod ham Æ tillod dog N tillader A2-3D-H K tillade B-C tilordnet R beordred P 13 at jeg bær] ieg bærer K bær] bar O 15 skal] kand F hver] den L M enhver Z 16 vorde] være R S