Worm, Jacob . - [1968]

68. Den uforstandige Hare-Fængers ydmygste Supplication til De Jagt-Myndige

Signaturfortegnelse:

A Gks. 2408,4° p. 236
B1 Add. 160,2° p. 143
B2 Add. 484,4° p. 242
B3 Oslo U. B. 260,4° p. 200
C1 Coll. 538,4°, I p. 242
C2 Oslo U. B. 215,2° p. 23
D Thott 1523,4° p. 417
E Kall 395,4° p. 170
F1 Nks. 999,8° p. 145
F2 Nks. 829,4° p. 63r
F3 Oslo U. B. 611,4° p. 399
F4 Ulld. 528,4° p. 134
F5 Århus 331,4° p. 166
Ga
G1 Add. 258a,4° p. 101
G2 Gks. 2404,4° p. 336
G3 Ulld. 447,4° p. 161
G4 Add. 249,4° p. 213
G5 Oslo U. B. 624,4° p. 118
G6 Nks. 222,8° p. 167
H Nid. 549,8° p. 107
I1 RiA. (I) p. 18
I2 Thott 1528,4° p. 280

423. Tekstgrundlag: Gks. 2408,4°, p. 236 ff. - Overskrift: En Harefengers ydmyge supplication om Pardon G6 Et Fragmentum af eet af Worms Vers H - Digtet: 1-32] ÷ H 1 nu] da C-F G2-6 I dog G1 Ringe] liden Ga 3 bøsse] B-I Bøsse- A4 lemmer] Udg. Lefnet G4 lempe A-F G1-3,5-6I5 min] ÷ D6 Rystend] rasen E9 undskylding] B-I udskylding A10 hviler] stiller B3 temmer I * 11 min] en F G god beskeed] gud bestæd Ga 18 Det] sligt G28 med] et I

424. 29 Hand] mand C1D F1-330 med] det G2-331 haab og] F G6 halve E I2 haabe A-D G1-5I33 Ryncket] ryncke C-I35 god] kier G37 mig fryder] jeg nyder G38 min kaal for tærter flyder] for kaal min Tænder flyder Ga41 kaal] Eet C D F G H I Mad E47 anden] under I48 Rabûs] Caput I51 Een Gang har] har engang G H53 maa saa] Hand maa B F1-4 G1-2,4-6H I Hand kand F5 maae G356 der] da C-H Siig .. meer] sig Rædsel-fuld beteer B da] slet C D F1-4G H intet] icke E57 det ej] ikke Ga61 tolde] trolde C-H

425. 66 Med..list] Med allermindste List H list] Leed Ga I