Worm, Jacob . - [1968]

71. Den fattiges Klage over Gierrigheds Plage

Signaturfortegnelse:

A Oslo U. B. 215,2° p. 34
B1 Nks. 405,2° p. 167
B2 Nid. 549,8° p. 98
C1 Add. 160,2° p. 95
C2 Add. 484,4° p. 180
C3 Oslo U. B. 260,4° p. 193
D Oslo U. B. 611,4° p. 216
E1 Nks. 999,8° p. 62
E2 Nks. 829,4° p. 23r
E3 Ulld. 528,4° p. 66
E4 Århus 331,4° p. 71
E5 Hertel, II p. 85
F Add. 284,4° p. 150
G1 Nks. 819b,4° p. 410
G2 Thott 1527,4° p. 237
G3 Nks. 818b,4° p. 163
H Gks. 2408,4° p. 202
Ia
I1 Gks. 2404,4° p. 355
I2 Coll. 538,4°, I p. 245
Ib
I3 Thott 1523,4° p. 525
I4 Ulld. 447,4° p. 256
K1 Add. 249,4° p. 158
K2 Kall 395,4° p. 164
L1 Add. 483,4° p. 106
L2 Coll. 516,4° p. 173

432.Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2°, p. 34 ff.: - Overskrift: De fattiges Klage over Giærighed H I2,4L M. J. Worm: De fattiges klage over giærighed I3 De Fattiges Klage over giærrighed af M. Jacob Worm I11 Dend] De H-L6 got] let B D E F - Digtet: 2 Jorden] Verden B-F H-K L13 udj din Magt] i din (den L] Geevalt F-L ja] B C E1-2 F G1,3H I1 L og E3-5 G2 jo A D I2-4K alt hvad der i er] hvad der udj er E 5-8] ÷ K17 det] dit B2E5F G3H I2K2 straalet] straale B C E3F straalend G Riis] lys G8 Mod] Ved I K2L 9 tee] see B2C K2 * det] dit B1C D E3-5F G H I2-3K10 som] der I11 og] dend B D E G-L14 vores2] da vor F H I K L lad vores] da lad vor G15 Formilde] Forkomme E4-517 svare] sige K L18 fare] ligge K1L lige K2

433.19 dog] og C20 fra] af F G23 der] som B1F-L uden] og med F G I1-3K L ej med H ey I424 Ey .. selv] Det veed Du selv, og tænk C27 du .. vred] du kun advarer dem, som Gud er vred D28 sagde] Søgte H I K L da .. beskeed] fik Jeg en ond Beskeed B fik jeg kund ond beskeed F G H fich ieg kun slet beskeed I-L29 Levnet] Lysit IK L30 den] dem G H33 til en] kun til I-L35 Du .. tør] Du tør ej (ey tør I4) sørge Ib sørge] spørge E37 Slegt] B F G2H-L Plads A C D E G1,338 lær ey andre] ikke andre (anden L) K L ey] da E kun F40 Pro Fisci] Professor H I1-3K L *47 aldrig] dog ey IK ikke L51 for ied] vel nu L ied] Daad C Nid B1F G H nu IK Mand] stand I-L

434.53 nu] dog B2G2L54 vist] list D57-60] ÷ I457 hand æde] her ædis E58 hand] mand K62 Dets] Dit H I K2 Det B2K1L Hiert' er dog] Hierte er C1-2E1I K L Redsel] grudsel D E angest L549 gusser] grasser H-K gruer E1 güsser D E4 Giusser L gyser F * 63 Rør] Røg I64 Levend'] I-L hævned C helved D-G Hoven H hævend' A B69 Hoved] Hove- C70 en] med I * 72 et] og Ib men .. faaer] dem, men Kongen det ey faar I2-3K L dem, men Kongen intet faar B2E1-3 de (bort I4 brav I1) men kongen det ey (intet I1) faar H I1,4 men dog Kongen intet faaer E4-573 lenge] længer C1,3K174 De..Mænd] Da fattig mand og folch I-L75 paa] med D sligt et (en E4G3)] C E4-5F G saadan(t) H-L slige A B D E1-377 Consumptions] Con-scorpions I80 fra] for F G J1 82 sanket] samled B-L84 naar .. skrev] hvilcken (Hvilket L) hand (Mand L) og giver dem (dend I3-4K2L) det (der I3K2) skrev I-L dend] dem B1 C1-2E2,4,5F G I1-2K185 en] den F-H en fattig Mand] den fattige I-L

435.87 Leeg] Leeg (Leegaard) B1D86 dend] hand C89 Dagedriver'] Dage Tyfve H-L90 bliver] blive G2H-L92 Toe] Tre F G H I1-2,4K L fiire hin] fire, hvad I-K fleere, Hvad? L anden (andre G3) fiir G93 kand] maae F-L D-L94 Tolden] tallit I-L96-108] ÷ H97 Men] B D-L Og A C98 ærlig hen] roelig B D E G K1 roelig hen F I K2L99 Æren] ære I100 de] det E2 G2 I K L102 Jeg ..ud] Jeg vil det sige ud E4-5 de] B K L det D E3F G I den C der A E1-2 sniger ud] siger nej I-L smiger ud F Svig og Træk C