Worm, Jacob . - [1968]

72. Rictig Copie Af Testificationen for Ald hvis protest mand hafver Jmod Hanen

436. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 511-512: 4 och] Udg. ÷ A18 at] Udg. och A wille] Udg. wil A