Richardt, Chr. Tyendeliv.

Tyendeliv.
(Ved en Belønningsforenings Aarsmøde.)

Himlens Sol og Stjerneskarer,
Sneen, som i Luften farer,
Foraars-Stormen med sit Sus,
de blev alle Tjenerinder,
hvem en anvist Gjerning binder
i Vorherres store Hus.

Og vi Alle, smaa og store,
sattes til at gaa for Borde
i den samme Herres Gaard!
hvad for Kald vi fik paa Jorden,
hvad end Tjenesten er vorden,
Ham vi dog til Regnskab staar.

Om Du tjener Land og Rige,
eller Du som Karl og Pige
gjør din Dont, og gaar dit Bud, -
om Du styrer Gaard og Fæste
eller kun din Husbonds Heste, -
det er ét for Himlens Gud.

367

Ære hver, som ærligt tjener,
Guds og Kejserens forener,
og er meer end Lejesvend!
Hvad end Tjenesten omkredser -
øv den tro som Elieser,
da vil Herren signe den!