Richardt, Chr. Ved Missionshuset 'Bethanias' Indvielse.

Ved Missionshuset »Bethanias« Indvielse.
(Odense - Juni 1883.)

Lad Verdens-Elven jage
urolig frem og frem -
Guds Kirke vil tilbage
mod sit Jerusalem!
mod Troens Barndomshjem
en Valfart lad os drage -
jo dybere tilbage,
des meer i Sandhed frem!

365

O Foraarstid Du søde,
med Herrens stærke Tegn,
med Aandens Førstegrøde
alt under Pintseregn!
Saa fuld af Fryd og Fred,
af Eenfolcl uden Lige,
og med den varme, rige,
den første Kjærlighed!

Du Verdens bedste Skue:
et gjenfødt Adams-Kuld,
som deler Troens Lue,
og deler Gods og Guld!
En ydmyg, lydig Flok,
der bær' hverandres Byrde,
der følger glad sin Hyrde,
og har i Jesus nok!

Ved Morgen Tempelsange!
ved Aften Livets Brød,
med Næring for de Mange
til Sejr i Liv og Død!
Blev Strid og Trængsel stor,
blev Kæmperne dog større,
thi gjennem lukte Dørre
gik Herren og hans Ord.

- Vær Du vort Byggemærke,
Du vaagne Kjærlighed,
som gjorde Hine stærke
og fyldte dem med Fred!
366 Saa selv foruden Ord
det Liv i disse Sale
maa højlydt føre Tale
om Hvem det er, vi troer!