Richardt, Chr. Forvandling.

VI.
Forvandling.

Eja, nu er det Foraar,
svulmende Vaar!
Nu efter Stormens Forsyndelser
tusinde grønne Begyndelser,
nok fra ifjor til iaar!

Underfulde Forvandling:
Taage til Glans!
Taushed - til jublende Toner!
Tomhed - til blaa Anemoner!
Tørhed - til Skovenes Krans!

Styrk min Tro paa Forvandling
dybt i mig selv
350 Tro paa den ovenfra strømmende,
aldrig sit Naadevæld tømmende,
Livs-Fornyelsens Elv.