Richardt, Chr. Forlæggernes Skaal. Ved Nordisk Boghandler-Møde.

III.
Forlæggernes Skaal.
Ved Nordisk Boghandler-Møde.
Juli 1884.

Forfatter og Forlægger
de er et Ægtepar,
som for hinanden dægger
og mangen Løndom har!
Forfatteren bejled - og hun var blid,
og snart hun blev ham huld;
og saa holdt de Bryllup ved Paasketid,
og Fadderstads - til Jul!

Kritikken ammed Barnet,
og gav det Huld og Held -
389 at sige naar ej Skarnet
det trykked halvt ihjel!
Men synes blot Publikum om den Smaa,
da fryde sig de To -
For-Fatteren føler sig ovenpaa,
og Mutter med mintro.

Mens ved Castale-Kruset
han stirrer mod det Blaa,
har hun saa travlt i Huset
og klæder Flokken paa!
Og hun er tillige Forstrækkeren,
har Nøgleknippets Magt,
- at sige naar ikke Forlæggeren
har Nøglen med forlagt.

Og tidt - skjøndt ej som Regel -
Sølvbryllup og der staar
(som Bjørnsons med Hegel
engang forleden Aar):
da confirmeres det første Pus,
med Guldsnit for og bag;
og begge Parterne drikke Du's,
og slaa et lille Slag.

See det var et memento
for baade Vært og Gjæst,
thi her er som bekjendt, o!
en stor Familiefest.
Ja leve det boglige Ægteskab
fra Kjøl til Gjedsers Pynt -
390 det føre til Vinding (og ej til Tab)
af Aand - og Vid - og Mønt!