Richardt, Chr. Ved Afdækning af Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie

Ved Afdækning af Mindestenen
for
Enkedronning Caroline Amalie.
(28. Juni. 1882.)

Saa lyser under Bøgens Grene,
I kjendte Træk, I skjønne, rene
af medfødt Højheds stille Ro,
af gjenfødt Kjærlighed og Tro!
Er Stenen kold - hun var det ej,
hun var saa mild, som Blomst i Maj.

Ej skal dit Billed staa blandt Grave,
men i din egen Rosenhave;
thi Mindet om Dig har en Duft
som Rosens i Skjærsommer-Luft!
Og Børnevrimlen vil med Savn
velsigne højt dit Dronning-Navn.

O Marmor, gjem da hendes Minde,
fortæl, hun var saa from en Kvinde,
hvis Purpur og hvis Hermelin
var ingen fattig Haand for fin!
Fortæl Enhver, som gaar forbi
om Dronningen paa Sorgenfri!