Richardt, Chr. Vindenes Værk.

IV.
Vindenes Værk.

Stormens Konge, Luftens Drot,
skuer ned fra skysat Slot:
Gru og Gjære
maa der være,
førend Alt kan blive godt!
Nu skal Luften gjøres blid -
Majdag er jo Skiftetid!
Til November
barske Kæmper
tør I atter komme hid!

Tager fat, Sydvest, Sydost!
Brug nu I den rappe Kost
til at feje
som I pleje
bort al Skimmelhed og Rust!
Slip kun løs lidt Regn og Rusk,
skyll hver Green og vask hver Busk!
Skur hver Stamme
med det samme,
fri fra Støv hver Blomsterdusk!

Hør saa Eders næste Kald!
Blomsterstøv i Tusindtal
- klogt og rigtigt
og forsigtigt -
trindt om Land I sprede skal.
348 Bland ej sammen sygt og sundt,
før ej Ukruds-Giften rundt -
Berberissen,
blæs den vissen -
den gjør bare Hveden ondt.

Og endnu, I Venner, Et:
Frisk hver Stakkel vidt og bredt,
fyld i Luften
Blomsterduften -
det kan dog fornøje lidt!
Flittigt rens hvert Hospital,
til hver Plet er reen og sval -
Hvil saa Alle,
jeg skal kalde -
Venter mit Signal!