Richardt, Chr. Kjærlighed.

Kjærlighed.

»Kjærlighed er Lovens Fylde«,
er Guds Lov i Blomsterskrift;
kommer ej med Flammetorden
men med Foraarsvindens Vift.

Kjærligheden er en Rose,
fuld og duftende og rig;
Pligten er det grønne Bæger
under Kjærlighedens Flig.

Kjærligheden er som Havet,
gjør med Sang sit Hverdagsværk;
den har Byrder nok at bære,
men den er saa bølgestærk.

282

Kjærlighed har Vaarens Solblink,
Somrens Fylde, Høstens Fred,
kjender kun af Vintren Hvilen,
- falmer ej i Evighed.