• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Sorrig og Glæde de vandre

Blant alle Ting i Verden her

Hierte Fader, Godheds Rood

Gud, hvor stor og prjselig

Vort Maaltjd vi beslutter nu

I Jesu Himmel-søde Navn

O store Gud og Herre

Rind nu op i JEsu Navn du livsalig

Dagen er snart runden hen [2]

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Siæl og Hierte, Sind og Sandser [2]

Blusser op og værer glade [2]

Salig er en Mand at skatte [2]

Lyksalig Dag! som nu saa bliid

Dend præg Sool, som heele Verden

Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde

Velkommen Morgenstund med Guld

Dend klare Sool gaar ned, det

GUd vær mig naadig, og tilgiv

Op, op i søde JEsu Navn [2]

Det mulner mod den mørke Nat [2]

O HErre! hør min jammers Bøn

Nu rinder Solen op af Østerlide

Til hvile Soolen gaar, og Dagen

Udaf dend dybe Nød af alskens

Vaag op og slaa paa dine Strenge

See, hvor sig Dagen atter skynder [2]

O HErre! holt din Øren aaben

Helligste Trefoldighed

Enhver som troer og bliver døbt

O Tre-Enig GUD og sand

O JEsu paa din Alter-Food

O JEsu, søde JEsu, Dig

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good

Gak Zions Brud

Op, Zion, at oplukke

Luk Øyne op! O Christenhed

O store Ting, Og Tegn som skulle skee

Op, dovne Hierter, op og seer

HErre Gud, hvor agtes ringe

Guds Engle-Mand, Johannes, est du sat

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

O JEsu, hvad din Meenighed

Op, glædes alle, glædes nu!

Agt, Siæl, og lyd

Store Gud og Frelsermand

Fryd dig i Guds Behag

Lovet vær du JEsu Christ