Kingo, Thomas Aften-Stiernen hisset tindrer

Dend 6. Aften-Suk.

Aften-Stiernen hisset tindrer!
Hvad er det som dig forhindrer,
Søde Siæl, at ey din Bøn
Staar i andagts Lyvs og Lue,
Oppe ved GUds Himmel-bue,
Og hans Naade-Throne skiøn?
* 380 Søde GUd, jeg vil mig skynde,
JEsu, tænd min Siæl i brynde,
Hellig Aand, driv Tanker hen,
Som min Siæl til Jorden trænge,
Og mig om mit Hierte hænge,
For at være Verdens Ven!
Du, min Sool, mit Liv og Lykke,
JEsu, Siælens Himmel-Smykke,
Dig, med Fader, hellig Aand,
Ævig Lov og Ære blive,
For i Dag du vilde give,
At mig alting gik til Haand!
Lad i Nat din Fred og Sone
Fra din høye Himmel-Throne
Skygge Christi Kirke om!
Lad din Værn og Vagt bevare
Kongens Huus fra Nød og Fare
Styrk ham i din Ræt og Dom!
Lad og mig, O JEsu lilde,
Ey i Mørket lide ilde,
Giv mig Søvn og sagte Roe!
Men naar Dødsens Nat tilstunder,
Skiul mig da i dine Vunder,
Lad mig døe i salig Troe.
381