Kingo, Thomas Nat søvn og slum, og seng far vel

Dend 3. Morgen-suk.

Nat Søvn og Slum og Seng far vel,
Det dagis flux i Øster,
Til Bøn, til Bøn, min kiære Siæl,
Suk til dend GUd dig trøster:
O Lyvsens Fader, Livsens Sool
Med Søn og Aand tillige,
See fra din høye Himmel-Stool
Ned til vort Jorderige:
Lad Lyvset i din Kirke boo,
Lad Ordets Lyvs og Stytte
Ledsage os i Christi Troo,
Til vi til Himmel flytte:
Oplyvs du Kongens Hiert' og Sind,
Hans Sverd, som Lyn-ild blive,
Giør hver hans Fiende synlig Blind;
En stadig Fred os give.
* 326 Lyvs og, O JEsu for min Food,
At jeg skal ikke falde,
Men at jeg varer Kiød og Blood
For Syndsens Sukkergalde.
Lad dine Engle mig ved Haand
Igiennem Verden lede,
Og udi Sygdoms haarde Baand
Et Plaster til mig rede,
Gid jeg saaledis leve maa
I hver en Tjd og Lykke,
Jeg kand mod Livsens Aften faae
Det ævig Lyvsis Smykke.