Kingo, Thomas Dagen nu sin afskeed tager

Dend 1. Aften-Suk.

Dagen nu sin Afskeed tager.
Natten ham af Lande jager,
Jeg vil knæle, JEsu sød,
Og min Suk op til dig sende,
At du til mig vilde vende,
Fred og Sundhed, Liv og Brød:
Giv din Kirke Roe og Glæde,
Lad i Kongens Sal og Sæde
Ingen Modgangs Skygge gaa.
Lad et hvert bedrøved Hierte,
Og hver Christen i sin Smerte
Lyvs og Lindring fra dig faae.
Lad mig og, O JEsu, hvile
Frj fra Synds og Dødsens Pjle
Tag mig i din' Arme fat,
Saa vil jeg i Morgen siunge
Denne Lofsang med min Tunge: