Kingo, Thomas Gak Siæl og tag dit Regnebræt

Dend 3. Aften-Suk.

Gak Siæl og tag dit Regne-Bræt,
Giør Overslag og ey forgiæt
Tj Tusind Pund at skrive,
Som du fra GUd hver Dag opbær,
Som ey dit Levnets Traad afskiær,
Men sparer dig ved Live.
Skriv om igien, og Lyvset sluk,
Og sijg, du har Tj Tusind Suk
I Troen ham at yde.
* 334 Kand det og ey i Aften skee,
Da sijg, du vil i Morgen see,
Du kand dit Hierte bryde,
Saa vil du tømme, hvad du kand
Af Hierte-Suk og Øyne-vand,
Men, O min JEsu lilde!
Du veedst hvor haard den Klippe er,
Hvor dybt at Ondskabs Vande skiær
Udi den syndig Kilde.
Tag derfor denne Aften-Suk
Til Takke, og mit Hierte luk
Fra Verdens Synde-møye,
I Morgen skal du fleere faa,
Saa snart din Aand den banker paa
Og vekker mig mit Øye.