Kingo, Thomas Far vel du hvile-søde Nat

Dend 5. Morgen-suk.

Far vel du hvile-søde Nat,
Op, klare Sool, giør Dagen glat,
Lad, hierte GUD, frembryde
Din Naade-Sool, dit Lyvs og Lyst
I Dag mit Hierte, Siæl og Bryst
Og ald mit Liv bepryde.
Skin i dit Huuß og Helligdom
Fryd Kongens Huuß, kast dennem om
Der Fred og Sandhed hade.
Udøes din Aands saa rige Trøst
I alle Christnes Saar og Brøst,
Og giør dem himmel-glade.
Driv mig og føer mig til alt got,
Fri mig fra Synd, fra Skam og Spot,
Og fra min Fiendis Vrede!
Lad alle mine i din Haand
Optegned leve, lad din Aand
Paa rætte Vey dem lede.
Skrid saa du Dag som aldrig meer
Mit Øye her i Tiden seer,
Fald hen i Nattens Skygge!
Jeg skrider frem til Himmerig,
Min GUD at see ævindelig,
Der paa min Troe skal bygge.
354