Kingo, Thomas Nu staar jeg op i HErrens Navn

Aandelige Siunge-koors Første Part. Den 1. Morgen-Suk.

Nu staar jeg op i HERrens Navn,
Min Frelsers JESU kierlig Favn
Med Naade mig omarme:
O Hellig Aand i Hiertet mød,
Og med din kraftig Naadis Glød
Mig til alt Got opvarme!
Lad Ordet læris reent og ræt,
Lad alle Satans Smuge-sæt,
Som Avn og Sky bortdrive:
Giv Kongen Lykke, Raad og Mood,
Lad hver en Achitophels Blood
Forbandet ævig blive.
Giv disse Riger Fryd og Fred,
Lad Ræt og Skiæl alt blive ved,
Og daglig Blomster bære:
Lad mig O Gud! I denne Dag
I Tanker, Ord og ald min Sag,
Dig Hierte-knyttet være.
296 Tag mig og mine vel i agt,
Tving Kiødsens baade List og Magt,
Som er mig fast om Borde;
Saa frygter jeg ey noget Stød,
Og ey hvor snart i Liv og Død
Det end vil Aften vorde.