Kingo, Thomas Op min Siæl, thi Sool er oppe

Den 4. Morgen-suk.

Op min Siæl, thi Sool er oppe,
Straalerne paa Huset leer!
Tænk, at du paa Zions toppe
HERRens Naadestraaler seer,
Som dit Hierte skal oplyvse,
Klare dig Fornuftens Mørk,
Alle sorte Trolde kyvse
Til dend fæle Helved-Ørk!
Søde JEsu! hold min Tanke
Til dit reene Bud og Ord,
Lad i Dag min Siæl opsanke
Naadesmuler ved dit Bord!
Trøst mig, Styrk mig, Tag mig vare
Ved din egen gode Aand,
Verdens Lyster, Satans Snare
Blive fra min Hu oc Haand.
Lad dit Aasyns blide Straale
Skinne paa din Kirke ned,
Du for Kongen fuldt i maale,
Lycke, Liv og Salighed!
Signe Landet, Lad mig svale
Synd og Sorg i JESU Blood,
Og naar Livsens Sool vil Dale,
Giør da Dødsens Time good.
339