Kingo, Thomas Dagen nu fra Himlen rinder

Den 2. Morgen-suk.

Dagen nu fra Himlen rinder,
Natten mig ey meere blinder,
Lad, O GUd, min Skabermand
JEsu Naadis Soole-Øye
Gunst og Glæde mig tilføye
I det taaged Syndsens Land.
Skin udi dit Huuß og Kirke
Og vor Salighed udvirke
Ved din Aand vor Trøstermand.
* 311 Glæd du Kongen og forleene.
At hans Arve-husis Greene
Viit i Verden blomstris maa;
Styrt hans Fiender over Ende,
Lad hver Skalk og Judas rende
Til sin Strikke snart at faae.
Hielp mig selv, min GUD at finde
Vey i Verdens torned Ørk,
Lad ey Mørkheds Engel binde
Mig i Lysters Lenke-mørck,
Giv mig Brødet uden Klage,
Og foruden Skam og Spot,
Slut i Naade mine Dage,
Saa er Alting vel og Got.