Kingo, Thomas Haf tak, O GUd! for denne Dag

Dend 2. Aften-Suk.

Haf Tak, O GUD, for denne Dag,
For Sundhed, Glæde, Fred og Mag,
Tak ogsaa, naar dit Riise-snert
Vil qviste mig, det er mig kiert.
O leg mit Demant-Hiert' i blød
I JEsu Blood og i hans Død,
Vri det og bøy det i din Haand
Ved din den gode Hellig Aand.
Lad mig ey gaa til Sovested,
Før jeg er viß, min GUD gaar med.
Dit Tempel og vor Kongis Stool,
O du Retfærdighedsens Sool,
Selv overskinne Naade-fuld,
Vær mig og min' og hver Mand huld,
Skriv paa min Seng og Sove-Træ:
Her hviler hand i HErrens Læ,
Hvis Synd er skiult i JEsu Saar,
Hand her en Nattehvile faar!
Der hand slog Verden af sit Sind,
Da lukte hand sin JEsum ind.
* 322