Kingo, Thomas Frem til GUd med Morgen-gave

Dend 6. Morgen-suk.

Fem til GUd med Morgen-Gave,
Frem min Siæl, og flux tillave
Bønne-offer, kast dig ned
Med din Suk din GUd at ære,
For din Skiold hand vilde være
Udi Nattens Grusomhed.
O min JEsu, lad det dagis
For min Siæl! Lad Mørket jagis
Gandske bort fra Siæl og Sind,
At jeg ey min Food skal sette
Hvor jeg kand min GUd forgiette,
Og i Synden blive blind.
Lad din Menighed sig glæde,
At GUds Stool og stadig sæde
Er i hendis Tempel sæt!
* 369 Giv at Lykkens Sool oprinder
Over Kongen, at hand finder
Veyen til din Frygt og Ræt!
Lad og mine Timer flyde
I din Frygt, og lad mig lyde
Dine Budord, lad mig gaa
Rund forbi ald Synd og Vaade,
Livsens Aften i din Naade
Salig Slutning engang faa.