Kingo, Thomas Paa rendebakken Soolen gaar

Dend 5. Aften-suck.

Paa Rende-bakken Soolen gaar,
Nu helder Dagen, Natten faar
Et bruun-soort Sabel-klæde:
Til Hvile stunder alle Mand
Dend søde Søfn, for hver en Stand,
Er ræt en quegsom glæde.
Tak, søde GUd, for hver en Stund
Jeg haver levet glad og sund,
Tak og for Korsens Time!
Læg, hierte JESU, Sindets byld,
Lad Satan ey for Syndens skyld
I Drømme for mig stime.
Drag Skiul og Skygge ved din Magt
Oppaa din Kirke, tag i Agt
Ald Kongens Huus og Stamme;
363 Lad ey udi en hast og Iil
Blant Nattens mørk ulykkens Piil
Paa Christne Siæle ramme.
Lad mig og mine sove vel,
Men tænk derhos, O kiære Siæl,
Du skalt i Graven sove!
Velan! kom JEsu, kom derpaa!
Ved dig skal jeg af Graven gaa,
Min GUd at ævig love.