Kingo, Thomas Samlede skrifter 3

THOMAS KINGO
SAMLEDE SKRIFTER
III

II

Udgivet af
Det danske Sprog= og Litteraturselskab

med Støtte af
Alfr. Goods Personalhistoriske Fond og
Carlsbergfondet

III