Ploug, Carl Uddrag fra Ved Afdækningen af Mindesmærket paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia

Mindet raaber fra hver Plet
Der, hvor Slaget stod,
Hvisker fra hver Tue,
Som vandet blev af Blod.