Michaëlis, Sophus Uddrag fra Romersk Foraar (digtet)

Af samme stumme velsignende Magt
har Livia før faaet Roser rakt.