Michaëlis, Sophus Danmarks Hjerte

DANMARKS HJERTE

Decbr. 1918.

Danmarks dybe Folkehjerte
hørtes tungt i Slesvig slaa
snart de røde Pulse skyller
hjemad over Kongeaa.

Ja, de Svage blev de Stærke:
Haabets sønderbrudte Bro
fik de atter, trofast stille,
muret op i deres Tro.

I Landflygtighed de længtes,
deres Hjemve bar dem hjem,
Dysten med den store Dommer
har tilsidst velsignet dem.

For at sone vore Synder
ud i Ørknen blev de stødt.
I det store Verdensstævne
for vor Livssag har de blødt.

145

Mens vi selv gik fri af Kampen,
har vor Folkekrig de ført,
til den store Skæbnestyrer
har de Troende bønhørt.

I halvhundred Aar har Drømmen
deres fuldtro Hjerter fyldt:
Fædrelandets største Gave
skænkes nu os uforskyldt.

Danmarks dybe Folkehjerte
høres tungt i Slesvig slaa,
nu, de røde Pulse skyller
hjemad, over Kongeaa.