Michaëlis, Sophus Se Skytset

SE SKYTSET

Se, Skytset bag sit Panserskjul
fremdrøner, med Motorer spændt;
paa tusind Centners raa Cement
tungt vralter frem dets Kæmpehjul.

O Snille, som har pønset ud
Maskiner til at skyde ned
det stærkeste, som Verden véd,
betalt med Tusinder pr. Skud.

En Galgebakke, et Skafot
højt strittende mod Himlen strakt:
Kulturen selv paa Hjulet lagt
og stejlet til sin egen Spot.