Michaëlis, Sophus Credo

CREDO

15. Decbr. 1913.

Aldrig uomvendelig
bør en Vismand mindes:
Verden er uendelig
— alting er og findes.

Guderne er alle til,
og ikke færre Djævle:
Om, hvem størst vi kalde vil,
kan vi evigt kævle.

Bibel — Talmud ligelig,
Alkoran og Pali
— hver en Tro usvigelig
gør sin Dyrker salig.

Thi naar Hjernen svimmel tav
med at fantasere
— ak, det vide Himmelhav
rummer bundløst mere.

78

Kun i Perihelier
Jordens Praase brænde
— Lysets Evangelier
gaa til Verdens Ende.

Alt er Stjerne-Stadier,
grænseløst de straale
— Universets Radier
kan vi aldrig maale.

Vore smaa Forklaringer,
Skrig af Verdenssmerte
— alle Aabenbaringer
ligger i vort Hjerte.