Michaëlis, Sophus Det spanske Sjal

DET SPANSKE SJAL

En Drøm af blodrød Silke
i gyldne Sole farvet
— Vanilleduften arvet
fra skønne Spanierinder
om smalle hvide Skuldre
i Purpurrytmer rinder.

Et Nellikblus i Haaret
— et Guldbaand Panden kanter
— lig sorte Diamanter
de unge Øjne funkler
med Dryp af Ildtopaser
imellem Vipper dunkle.

Hun stemmer Haand i Siden,
den røde Silke skælver,
Blodrytmen Barmen hvælver.
De høje Hæle sætter
smaa klingre Smæld mod Gulvet
med Klang som Kastagnetter.

56

Se, selve Spanien danser,
og Purpursjalet knitrer,
saa alle Nerver sitrer.
De hvide Arme vinker
— en Glorie om Haaret
fra Pandens Guldbaand blinker.

Se Sjalets Valmuflamme,
der hvirvler om i Stuen
i kaad ekstatisk Luen.
Om smalle hvide Skuldre
i Purpur-Serpentiner
de røde Rytmer buldre.