Michaëlis, Sophus Uddrag fra Romersk Foraar (digtet)

Thi Romeren ærer den evige Vaar
og hylder Madonna, som svanger gaar.