Michaëlis, Sophus Uddrag fra Romersk Foraar (digtet)

Den Mand faar det evige Liv at se,
som kom i Fornyelsens Støbeske