Michaëlis, Sophus Uddrag fra Romersk Foraar (digtet)

Pinjesløret Solskinsdagen
aander kun Idyl og Ro.
Se, ved Kilde-Sarkofagen
læsker sig en tørstig Ko.