Aarestrup, Emil LÆNGSEL.

LÆNGSEL.

Skjøndt jeg er ung og stærk, har Mod og Lykke,
Skjøndt hver en Sands - at Væsen vederkvæger,
Sig vel bevidst, og ingen daarlig Skygge -
Vellystig tømmer Øieblikkets Bæger,
Og skjøndt i Kunsten selv jeg kan udtrykke,
Naar indad forskende jeg stirrer,
Hvad udenfor det snevre Blik forvirrer:

En Time gives der - den gav Gud Alle -
Den venter jeg med salig Længsel paa;
Da hver en Sands mig troløs vil frafalde,
Og Alt, hvad syntes stort, ei var, forgaae;
Da jeg paa Gud med Sjælens Røst maa kalde,
Og da min Kraft, min Tro, skal Prøven staae;
Dødstimen! - Hjelp mig, Herre, naar den kommer,
Og vær, for Jesu Skyld, en naadig Dommer!