Aarestrup, Emil ET EPIGRAM.

ET EPIGRAM.

Den gamle B. skjøn Ida monne sit Hjerte skjænke;
Ak stakkels Glut! hvor er hun tidlig bleven Enke! -