Aarestrup, Emil EPIGRAMMA OVER CORREGGIO. (efter FABIO SEGNI, GENTILHUOMO FIORENTINO)

EPIGRAMMA OVER CORREGGIO.
(efter FABIO SEGNI, GENTILHUOMO FIORENTINO)

Da end Aanden behersked Malerens dødlige Lemmer,
Ginge Chariterne frem, bade ydmygelig Zens:
Ingen andens Haand, alnaadlge Fader, end dennes,
Ingen anden lad male os! det er vor Bøn.
Og Olympens høie Behersker tilnikked dem Bifald,
Hævede Ynglingen strax op til sin skinnende Borg,
At nærværende han desbedre Chariternes Billed
Fatted, og, uden Slør, nøgne, Gudinderne saae.