Aarestrup, Emil Uddrag fra Emil Aarestrups samlede skrifter

MED UNDERSTØTTELSE AF CARLSBERGFONDET
UDGIVET AF
DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB