Aarestrup, Emil Uddrag fra Emil Aarestrups samlede skrifter

Sats: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie 1922.