Aarestrup, Emil Emil Aarestrups samlede skrifter

FORORD

Emil Aarestrups Samlede Skrifter ved Hans Brix og Palle Raunkjær blev udgivet af DSL i 1922-23 på Henrik Koppels Forlag, og nu - et år efter afslutningen og genoptrykningen af Thomas Kingos Samlede Skrifter - har Selskabet den fornøjelse at kunne gøre værket tilgængeligt for nye institutioner og private købere med interesse for dette centrale lyriske forfatterskab i dets fulde omfang. Herom har DSL påny haft godt samarbejde med G. A. Reitzels Boghandel og Krohns Bogtrykkeri.

Materialeindsamlingen til udgaven var noget nær fuldstændig. Imidlertid har Selskabet anmodet stud. mag. Henrik Denman om at eftersøge manuskripter, der endnu ikke er trykt, hvilket ikke gav resultat, samt digte, der i det forløbne halve hundredår er publiceret på spredte steder, hvilket gav anledning til et lille tillæg bagi bind VI; dér findes også en supplerende udgavebibliografi, mens en oversigt over selve udgavens bindinddeling og over småændringer i forbindelse med optrykket er meddelt omstående.

Sommeren 1976.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.