Aarestrup, Emil Uddrag fra RASK HVIRVLES VI I TIDENS STORE DANDS

Da røver Glemsel det Forgangnes Glands,
Men huld og blid en Møe paa Veien vanker;
Vemodig hun de tabte Blomster sanker,
Og følger efter med sin blege Krands.