Sthen, Hans Christensen Her effter følge nogle faa Sange, som mand kand bruge til Skibs, eller andensteds paa Reysen...

Her effter følge nogle faa Sange,
som mand kand bruge til Skibs,
eller andensteds paa Reysen, effter som
leyligheden sig begiffuer.