Sthen, Hans Christensen Den signede Dag som wi, etc. Findis i den Bogstaff H. 7. Blad.

Den signede Dag som wi, etc. Findis i
den Bogstaff H. 7. Blad.