Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

Indhold

 • Selskabets forord..................7
 • Udgiverens forord..................9
 • Udgiverens brugsanvisning.............12
 • En liden Vandrebog..................15
 • Tillægget til Vandrebogen...............108
 • Efterskrift......................179
 • Digteren og udgiveren..............179
 • Vandrebogen...................190
 • Vandrebogen - et fbrskningshistorisk rids....195
 • Tillægget.....................208
 • Sthen og dagvisen................219
 • Principper for tekstredaktion...........231
 • Kommentar.....................237
 • Eksisterende udgaver af En liden Vandrebog....325
 • Udgavebeskrivelser................326
 • Stemma......................364
 • Tabel over lakuner................365
 • Nyordning af registre...............368
 • Variantapparat....................369
 • Tradering......................397
 • Forkortelser og litteratur..............427

Facsimiler side 15, 19, 327, 345, 349, 357, 363

Orig. vignetter side 18, 107, 145, 171, 178

Binddekorationen er Sthens emblem. Det er anvendt i
En liden Haandbog 1578 og i Saligheds Vey 1584. Se s.184f.